Stwórz nowego siebie
poprzez edukację.

Nasz program wykorzystuje metody klasycznej psychologii jak również nowoczesne holistyczne metody rozwoju osobowości człowieka.

Nasza kadra to doświadczeni psychologowie, absolwenci Akademii oraz trenerzy rozwoju osobistego i programowania neurolingwistycznego (NLP).

Po podniesieniu własnego potencjału jedną z możliwości rozwoju jest prowadzenie własnego gabinetu terapeutycznego.

Przygotowujemy do prowadzenia gabinetów terapeutycznych specjalizujących się w doradztwie indywidualnym, partnerskim i zawodowym, łączące w sobie metody pracy z podświadomością oraz techniki neurolingwistycznego programowania.

Autorem innowacyjnego programu Akademii Liderów jest Elżbieta Liszewska. Program ten wyróżnia nowatorskie holistyczne podejście do terapii i rozwoju osobistego, zróżnicowane w zależności od potrzeb terapeutycznych.

Przedstawia autorskie metody bazujące na tradycyjnych formach terapii konwencjonalnych oraz na nowoczesnych niekonwencjonalnych technikach, wzbogaconych o doświadczenie życiowe i terapeutyczne założyciela Akademii Liderów.

Akademia Liderów podczas dwudziestu lat działalności poprowadziła w rozwoju oraz pomogła w życiowych problemach rzeszom osób oraz wykształciła pokolenia terapeutów na miarę XXI wieku.

Zajęcia to możliwość pracy nad sobą w grupie osób o podobnych zainteresowaniach. Pokazujemy, w jaki sposób radzić sobie w świecie wyzwań, problemów i stresów oraz tworzyć szczęśliwe i udane związki międzyludzkie.

programie kierunku między innymi:

 • budowanie pewności siebie
 • asertywność i komunikacja
 • sztuka prezentacji
 • psychologia osobowości
 • psychologia społeczna
 • socjopsychologia
 • terapia Gestalt
 • terapia kliniczna
 • psychoterapia
 • terapia rodzinna
 • terapia indywidualna
 • terapia partnerska
 • metody pracy z podświadomością
 • zasady działania podświadomości
 • techniki samokontroli umysłu oraz twórczego myślenia
 • radykalne wybaczanie
 • terapia regresywna
 • praca z wewnętrznym dzieckiem
 • NLP

Korzyści:

 • Rozwój osobisty oraz nabycie umiejętności radzenia sobie w realiach życia
 • Zrozumienie motywów swoich działań i zachowań
 • Poprawa relacji z innymi
 • Większy spokój i brak niepotrzebnych emocji w codziennym życiu
 • Zrozumienie motywów swoich działań i zachowań
 • Zdobycie dodatkowych umiejętności zawodowych, dla osób związanych z poradnictwem psychologicznym (absolwentów resocjalizacji, psychologii i psychopedagogiki)
 • Możliwość otwarcia własnego gabinetu terapeutycznego i prowadzenia konsultacji terapeutycznych
 • Możliwość prowadzenia terapii konwencjonalnych i niekonwencjonalnych

Zapisz się do szkoły i daj sobie szansę na rozwój!

Twoje życie zmieni się nie do poznania z Akademią Liderów

Kierunek skierowany jest do:

wszystkich, którzy są zainteresowani podnoszeniem potencjału osobistego.

Dla osób które chcą:

 • podnieść poczucie własnej wartości
 • budować korzystne relacje z innymi
 • zaprogramować swój sukces

Słuchacze naszej Akademii podejmują naukę na dwa lata, po drugim roku sami decydują o kontynuacji na trzecim roku.

W semestrze I – budujemy właściwą pewność siebie

W semestrze II – pokonujemy ograniczenia naszego podświadomego umysłu

W semestrze III – budujemy niezależność

W semestrze IV – uwalniamy się od wpływu dzieciństwa poprzez pracę z wewnętrznym dzieckiem

W semestrach V i VI – uczymy się skutecznych metod pomocy terapeutycznej.

Kurs jest realizowany jest podczas (8 weekendowych spotkań w semestrze) w systemie e-learning.

Nasz program skierowany jest również do tych, którzy interesują się psychologią stroju, koloru oraz wiedzą jak duży wpływ na samopoczucie ma harmonijny wystrój wnętrz.

Uczestniczysz w zajęciach prowadzonych metodą warsztatową. Możesz korzystać z zajęć w systemie e-learning.

Wysokość opłat:

I rok – 12 x 565 lub 2 x 3.300 zł

II rok12 x 600 lub 2 x 3.500 zł

III rok – 9 x 860 lub 2 x 3.750 zł

Jeśli jesteś zainteresowany ratami, napisz do nas na adres: sekretariat@akademialiderow.pl

Podane ceny są aktualne do 30.06. 2024r.

Kreowanie ludzi sukcesu poprzez uruchamianie potencjału wewnętrznego, budowanie pewności siebie i własnej wartości oraz odpowiedzialności osobistej.

NASZE CREDO I MISJA

Co piszą i mówią o nas nasi studenci

Wspaniałe warsztaty znak! dużo pozytywnych i czasem trudnych emocji. wszystko bardzo potrzebne by być naprawdę sobą! Dziękuję.

Małgosia

Dużo zrozumiałem odpuściłem jestem wdzięczny bardzo dużo zmienia mi się w głowie odnośnie przeszłości czuje uwolnienie i spokój.

Rafał

Każdy udział w warsztacie to milowy krok w rozwoju.

Marlena

COŚ O NAS

Warsztaty

Akademia Liderów w ramach swojej działalności zajmuje się organizacją warsztatów psychologicznych.

Warsztaty to zazwyczaj trzydniowe spotkania grupowe aktualnie tylko dla słuchaczy Akademii, których celem jest rozwój osobisty. Poprzez dyskusje, ćwiczenia czy wspólne inscenizacje uczestnicy zdobywają nową wiedzę o sobie, swojej świadomości oraz programach w niej zawartych.

Program warsztatów psychologicznych opierany jest na wieloletnim doświadczeniu i wiedzy zdobytej przez naszych trenerów.

Akademia Liderów prowadzi warsztaty dla słuchaczy m.in. z zakresu:

Zapisz się do szkoły i daj sobie szansę na rozwój!

Twoje życie zmieni się nie do poznania z Akademią Liderów

staramy się być zawsze najlepSi

Zaświadczenia Akademii

Zaświadczenie o wpisie do ewidencji szkół publicznych

Pomysłodawcy i założyciele Akademii

<b>mgr Elżbieta Liszewska</b>
mgr Elżbieta LiszewskaZałożycielka i Dyrektorka Akademii
Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego oraz Instytutu Neurolingwistyki w Warszawie. Pomysłodawca i założycielka Akademii Liderów. Trener praktyk i terapeutka który specjalizuje się w terapii uzależnień, doradztwie partnerskim oraz pracy z podświadomością. Dobrze znana w kraju i za granicą, jako konsultant-terapeuta, zajmująca się doradztwem w życiu osobistym i zawodowym.

Autorka książek o tematyce poradnikowo-psychologicznej: „Pochwała skrzydeł”
„Dusza Kobiety” oraz ,,
Ego Mężczyzny”, „Miłość po przejściach”. W swoim życiu wyznaje zasadę ciągłego rozwoju i przekraczania granic. Wierzy, że zrozumienie, wsparcie i pomoc prowadzi do głębokiego poznania siebie i swoich potrzeb. W Akademii prowadzi zajęcia: umiejętności interpersonalne, zasady działania podświadomości, metody pracy z podświadomością, terapia indywidualna w pracy z podświadomością, terapia partnerska.

<b>mgr Ewa Liszewska-Michoń</b>
mgr Ewa Liszewska-MichońWspółzałożycielka Akademii
Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego i Hogeschool van Amsterdam na kierunkach Doradztwo Zawodowe i Personalne oraz Zarządzanie. Absolwentka psychopedagogiki.
Ewa skończyła również Akademię Liderów i cykl szkoleń rozwojowych. Odpowiedzialna za administrację i sprawy organizacyjne firmy.
<b>Marzena Majchrzak</b>
Marzena MajchrzakPracownik sekretariatu
Finanse, zarządzanie ludźmi, komputer – to dla mnie codzienność. Mam wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej.
Jestem pracowita, uparta, rzetelna, dokładna. Potrafię wzbudzać zaufanie w ludziach.
Obecnie studiuję w naszej akademii.

ZESPÓŁ ZŁOŻONY Z NAJLEPSZYCH FACHOWCÓW

Nasi wykładowcy

<b><i>mgr inż. Ewa Baszun</i></b>
mgr inż. Ewa Baszun
Absolwentka Akademii Liderów w zawodzie Instruktor Terapii Uzależnień, specjalizacja: Terapia Indywidualna. Ewa prowadzi terapie indywidualne, partnerskie, rodzinne, terapię uzależnień. Specjalizuje się w terapii uzależnień od alkoholu. Trener prowadzący szkolenia ze sprzedaży, sztuki prezentacji, asertywności, komunikacji, strategii własnego rozwoju.
<b><i>dr Aleksandra Grotowska</i></b>
dr Aleksandra Grotowska
Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa polskiego oraz doktorantka psychologii na Uniwersytecie Łódzkim.
Absolwentka dwóch kierunków Uniwersytetu Łódzkiego: filologii polskiej oraz psychologii. Ukończyła studia podyplomowe z coachingu – life coaching – na Wydziale Ekonomiczno – Socjologicznym UŁ.
Specjalizuje się w psychologii rodziny.
W Akademii prowadzi zajęcia: podstawy psychologii, podstawy psychiatrii i psychologii klinicznej, mechanizmy w psychoterapii, psychoanaliza i elementy terapii psychodynamicznej.
<b><i>mgr Iwona Jędrzejczyk</i></b>
mgr Iwona Jędrzejczyk
Absolwentka Akademii Liderów w zawodzie Instruktor Terapii Uzależnień – specjalizacja terapia indywidualna. Trener prowadzący spotkania coachingowe z zakresu asertywności, komunikacji, autoprezentacji, sprzedaży oraz budowania pewności siebie.
<b><i>dr Monika Kuleczka</i></b>
dr Monika Kuleczka
Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego ze stopniem doktora nauk humanistycznych oraz Akademii Liderów
w zawodzie Instruktor Uzależnień Psychicznych, specjalizacja: terapia indywidualna.
Specjalizuje się w terapii kobiecości i we wsparciu terapeutycznym pacjentów onkologicznych.
Prowadzi zajęcia: Sztuka uważności
<b><i>mgr Dorota Mlostoń</i></b>
mgr Dorota Mlostoń
Absolwentka Pedagogiki Uniwersytetu Łódzkiego w specjalizacji: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza oraz Podyplomowego Studium Twórczości. Certyfikowany Trener NLP. Prowadzi szkolenia auto-rozwojowe oraz szkolenia dla kobiet.
W Akademii prowadzi zajęcia: wprowadzenie do NLP, NLP jako metoda pracy z grupą, działanie z mocą NLP, NLP w terapii.
<b><i>mgr Katarzyna Młynarczyk</i></b>
mgr Katarzyna Młynarczyk
Magister Pedagogiki Zdrowia,
absolwentka Akademii Liderów – instruktor terapii uzależnień i terapeutka indywidualna.
Trenerka rozwoju osobistego prowadząca grupy wsparcia z holistycznym podejściem do człowieka.
<b><i>mgr inż. Agnieszka Sulikowska</i></b>
mgr inż. Agnieszka Sulikowska
Licencjonowany regreser, absolwentka Akademii Liderów (Instruktor Terapii Uzależnień – specjalizacja terapia indywidualna). Prowadzi terapie indywidualne, konsultacje w zakresie doboru afirmacji. W Akademii prowadzi zajęcia: metody zarządzania sobą, umiejętności interpersonalne, zasady działania podświadomości, biznes w terapii.
<b><i> mgr Anna Szawara</i></b>
mgr Anna Szawara
Absolwentka Akademii Liderów oraz Instytutu Wiedzy Waleologicznej na pierwszym stopniu szkolenia Recall Healing. Priorytetem jej działań terapeutycznych jest pomoc ludziom w uzdrowieniu ich emocji, wzorców z przeszłości oraz wydobycie ich wewnętrznego potencjału. Specjalizuje się przede wszystkim w pomocy osobom z zaburzeniami samooceny, uzależnieniami i współuzależnieniami. Praktyk Psychobiologii. Pasjonatka medycyny ajurwedyjskiej.
<b><i>mgr Anna Trzeciak</i></b>
mgr Anna Trzeciak
Absolwentka dwóch kierunków Uniwersytetu Łódzkiego, Ekonomii i Psychologii w specjalności Psychologia Zdrowia i Kliniczna.
W Akademii prowadzi zajęcia: z podstaw psychologii, terapii krótkoterminowej i terapii rodzin.
<b><i>Joanna Wrońska</i></b>
Joanna Wrońska
Licencjonowany regreser, absolwentka Akademii Liderów (Instruktor Terapii Uzależnień – specjalizacja terapia indywidualna) oraz dwuletniej Szkoły Życia wg Huny. Prowadzi terapie indywidualne, warsztaty rozwoju osobistego oraz zajęcia: terapia regresywna, terapia regresywna i podstawy Huny, metody pracy z podświadomością.
Kinga Witczak
Kinga Witczak
Absolwentka Akademii Liderów, Terapeutka holistyczna, Trenerka rozwoju osobistego i Specjalistka poradnictwa psychologicznego i interwencji kryzysowej IPZ PTP. Prowadząca sesje indywidualne oraz warsztaty rozwojowe. Najczęściej pracuje z lękiem, syndromem DDA/DDD i niskim poczuciem własnej wartości. W swojej praktyce wykorzystuje współczesne metody terapeutyczno- rozwojowe, które łączy w jedną holistyczną sesję.
<b><i>inż. Tadeusz Zawitkowski</i></b>
inż. Tadeusz Zawitkowski
Absolwent Politechniki Łódzkiej.
Trener biznesu i szkoleniowiec. Wieloletni praktyk-menedżer, znany na rynku korporacyjnym jako doradca zarządu.
Absolwent wielu kursów z zakresu psychologii biznesu oraz międzynarodowych szkoleń Limra. W Akademii wykształcił wielu obecnych wykładowców. Sam preferuje prowadzenie zajęć z zakresu autoprezentacji oraz sztuki prezentacji, a także etyki i psychologii biznesu.
Magdalena Błażejewska
Magdalena Błażejewska
absolwentka Akademii Liderów, hipnoterapeuta, praktyk NLP, pedagog, psychotraumatolog, coach, Certyfikowany Trener Radykalnego Wybaczania i Gry Satori, terapeuta uzależnień i terapeuta par.

Zapisz się do szkoły i daj sobie szansę na rozwój!

Twoje życie zmieni się nie do poznania z Akademią Liderów