Podaj dalej, niech inni tez zmienią swoje życie z Nami.

Jesteśmy w trakcie kolejnego naboru do Akademii.

Bardzo często trafiają do nas pytania, na czym polega dokładna różnica pomiędzy kierunkiem terapeutycznym z elementami rozwoju osobowości, a kursem C-U-D (kursem rozwoju osobowości z elementami rozwoju duchowego)

Dlatego też stworzyliśmy dla Was konkretne porównanie

Kierunek terapeutyczny z elementami rozwoju osobowości

Oferta tego kierunku przeznaczona jest dla osób:

 • zainteresowanych uzyskaniem dyplomu Instruktora Terapii Uzależnień w specjalizacji uzależnienia psychiczne
 • dla osób, które chcą po skończeniu szkoły pracować terapeutycznie z innymi
 • dla osób zainteresowanych prowadzeniem własnych gabinetów terapeutycznych
 • dla wszystkich, którzy są zainteresowani podnoszeniem potencjału osobistego, własnym rozwojem oraz poprawą stosunków z innymi ludźmi.

Absolwenci mogą prowadzić gabinety terapeutyczne specjalizujące się w doradztwie indywidualnym, partnerskim i zawodowym, łączące w sobie metody pracy z podświadomością oraz techniki neurolingwistycznego programowania.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że decydując się na wybór tego kierunku, zostajemy studentami placówki pomaturalnej.

Obowiązuje nas autorski trzyletni program (wcześniejsze przerwanie kształcenia, obligatoryjnie blokuje nam pozyskanie wszelkich uprawnień do pracy ww. zawodzie. Dopiero po ukończeniu 4 semestru zyskujemy tytuł specjalisty uzależnień psychicznych w terapiach grupowych. Absolwenci trzeciego roku, kończą szkołę z tytułem: Specjalisty uzależnień psychicznych w terapiach indywidualnych.

Podczas 3 lat szkoły, każdy student jest zobowiązany, do uczestnictwa w zajęciach, zaliczaniu kolejnych sprawdzianów i egzaminów w tym egzaminów końcowych.

 

Po każdym ukończonym i zaliczonym roku Słuchacz otrzymuje świadectwo.
Po ukończeniu szkoły Słuchacz może podchodzić do napisania i obrony pracy dyplomowej.

W trakcie semestru jest przewidzianych 8 weekendowych zjazdów.
Zajęcia w szkole mają charakter teoretyczny i warsztatowy.
Ponadto Akademia daje możliwość odbycia praktyk.

Wysokość opłat:

 • I rok – 1800zł semestralnie; 320zł miesięcznie
 • II rok – 1900zł semestralnie; 330zł miesięcznie
 • III rok – 2000zł semestralnie; 350zł miesięcznie

Kurs C-U-D

Szkoła Życia Ciało-Umysł-Dusza to kurs rozwój osobowości z elementami rozwoju duchowego. Kurs jest dla wszystkich, którzy są zainteresowani podnoszeniem potencjału osobistego.

Dla osób które chcą:

 • podnieść poczucie własnej wartości
 • budować korzystne relacje z innymi
 • zaprogramować swój sukces

Uczestnicy kursu mogą podjąć naukę na rok, dwa lub trzy lata, i co ważne po każdym roku, sami decydują czy chcą dalej kontynuować naukę.

 • W semestrze I – budujemy właściwą pewność siebie
 • W semestrze II – pokonujemy ograniczenia naszego podświadomego umysłu
 • W semestrze III – budujemy niezależność
 • W semestrze IV – uwalniamy się od wpływu dzieciństwa poprzez pracę z wewnętrznym dzieckiem
 • W semestrach V i VI – uczymy się skutecznych metod pomocy terapeutycznej.

Kurs w odróżnieniu od szkoły, nie daje słuchaczom uprawnień do poradzenia własnej praktyki terapeutycznej.
Nie jest obarczony dodatkowym egzaminami, sprawdzianami czy ocenami.

Po każdym ukończonym roku Słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Podstawową formą nauki jest formuła warsztatowa i praktyczna.
Kurs jest realizowany w formie stacjonarnej ( 8 weekendowych zjazdów w semestrze) oraz w systemie
e-learning.

Wysokość opłat:

 • I rok – 2000zł semestralnie; 345zł miesięcznie
 • II rok – 2100zł semestralnie; 360zł miesięcznie
 • III rok – 2200zł semestralnie; 380zł miesięcznie

Masz dodatkowe pytanie napisz do nas pod adres: kontakt@akademiarozwojuosobistego.eu