Podaj dalej, niech inni tez zmienią swoje życie z Nami.

Rana Ojca – jak wpływa na nasze życie i jak ją uleczyć?

Relacja dziecka z matką często jest w centrum rozmowy, gdy mówi się o temacie przywiązania. Jednak relacja ojciec-dziecko lub jej brak ma ogromne znaczenie w kształtowaniu poczucia własnej wartości, nawigacji w relacjach i życia w ogóle.

Badania pokazują, że prawie 20 milionów dzieci żyje bez fizycznej obecności ojca, a nieobecność ojca ma negatywne konsekwencje, które przenoszą się na niemal wszystkie obszary życia. Chociaż możesz nie do końca utożsamiać się z doświadczeniem nieobecności ojca, możesz nadal należeć do milionów innych osób, których ojcowie są fizycznie obecni, ale emocjonalnie nieobecni, dystansujący lub uosabiają toksyczne cechy.

Koncepcja rany ojca zyskała coraz większe uznanie w świecie psychologii i opiera się na teorii przywiązania Bowlby’ego i Ainswortha i jest jednym rodzajem ran przywiązania. Rana ojca odnosi się do psychologicznej i emocjonalnej dysfunkcji, która wynika z nieobecności, zaniedbania lub dysfunkcji relacji z ojcem. Obejmuje również wpływ ojca, który ma negatywny, krytyczny lub nadużywający charakter. Niezależnie od tego, czy występuje fizyczna czy emocjonalna nieobecność ojca, rana ojca może mieć długoterminowe skutki na osobę aż do dorosłości.

Rana ojca może wpływać na osobę emocjonalnie, niszczyć jej obraz siebie, zakłócać jej relacje i wzorce zachowań oraz powodować skutki międzypokoleniowe. Niektóre objawy rany ojca obejmują:

– Niską samoocenę i niską pewność siebie

– Przewlekły lęk i depresję

– Wybuchy gniewu i wściekłości

– Samokrytykę i wstyd

– Trudności w utrzymywaniu zdrowych granic

– Ciągnięcie w stronę partnerów, którzy są niedostępni emocjonalnie

– Samodestrukcyjne zachowania, które utrudniają rozwój

– Odmowę, niezdolność lub brak chęci do rozwoju

– Nadmierne lenistwo i odkładanie spraw na później

– Ciągłe zmagania z uzależnieniami (seks, pornografia, praca, narkotyki, alkohol itp.)

– Niezdolność do zaufania mężczyznom i poczucie, że nikt tak naprawdę cię nie wspiera

– Silne odizolowanie

– Problemy z autorytetem (nieufność, uraza, paranoja)

– Powszechne poczucie wstydu i poczucie, że „nie jesteś wystarczająco dobry”

– Silne reagowanie na krytykę

Niestety, rana ojca jest dość powszechna i dotyka mężczyzn i kobiet na wszystkich etapach życia. Międzypokoleniowy wpływ Rany Ojca ujawnia się, gdy chłopcy i dziewczęta z niezagojonymi ranami ojca stają się dorosłymi, którzy ranią swoje dzieci, powtarzając w ten sposób cykl. Na szczęście tę ranę z dzieciństwa można wyleczyć. Rozpoznanie tego jest pierwszym krokiem nie tylko do osobistego uzdrowienia, ale także do zapewnienia, że cykl zostanie przerwany i nie będzie już krzywdził przyszłych pokoleń. Oto trzy sposoby, w jakie możesz rozpocząć swoją podróż ku uzdrowieniu.

  1. Uznaj ból rany ojca

Przyznanie się do ran ojca oznacza przyznanie, że twój ojciec nie spełnił twoich potrzeb rozwojowych i w rzeczywistości mógł zahamować twój rozwój. To może być trudne do przyznania. Czasami poczucie winy, poczucie zdrady ojca lub współczucie wobec niego mogą stanąć na przeszkodzie w przyznaniu, że jego zachowania mogły być źródłem znacznej części twojego bólu. Terapia oferuje przestrzeń do przepracowania tych emocji i pomaga osiągnąć uzdrawiający poziom akceptacji.

  1. Zrozum, co wyzwala twoją ranę

Wyzwalaczem jest wewnętrzne lub zewnętrzne doświadczenie, które powoduje nasilenie lub powrót objawów. Wyzwalacze mogą obejmować wspomnienie, odczucie fizyczne, emocję, osobę, miejsce lub konkretną sytuację. Zarówno mózg, jak i ciało mogą reagować na wyzwalacze w niepokojący sposób. Określenie tego, co wyzwala twoje rany ojcowskie, pozwala ci przygotować zdrowe strategie radzenia sobie i daje ci możliwość uziemienia się, zanim objawy zaczną szkodzić tobie, twoim bliskim i twojej jakości życia.

  1. Praktykuj współczucie dla siebie i pielęgnuj wewnętrzną siłę

Przyjmij współczucie dla siebie jako kamień węgielny swojego procesu uzdrawiania. Rozpoznaj wewnętrzną samokrytykę lub wstyd, które się pojawiają

Pracujmy razem w Akademii Liderów – czasem rana okazuje się zdecydowanie głębsza, bardziej bolesna niż nam się zdawało na początku. Jeśli potrzebujesz wsparcia – właśnie prowadzimy  nabór do naszej Akademii. Dowiedz się więcej:

Link do strony z zapisami:

https://akademialiderow.pl/czego-uczymy/