Podaj dalej, niech inni tez zmienią swoje życie z Nami.

Rekrutacja na 2 kierunki w cenie 1

Terapeuta i Opiekun medyczny?
Szkoła – Rekrutacja na 2 kierunki w cenie 1

Terapeuta i Opiekun medyczny, to zawody pokrewne.
Przeczytaj co oferujemy w Szkole Terapii: www.facebook.com/events/1428780790580333

Dlaczego warto zdobyć również wykształcenie opiekuna?

Opiekun medyczny to najbardziej uniwersalny kierunek medyczny – po ukończeniu rocznej szkoły można pracować z chorymi wymagającymi opieki czasowej lub stałej (osoby starsze, niepełnosprawne. Opiekun medyczny w sposób profesjonalny pomaga osobie chorej i niesamodzielnej zaspokoić jej podstawowe potrzeby życiowe.

Umiejętności nabyte na tym kierunku stanowią punkt wyjścia do rozwijania się na kolejnych kursach i szkoleniach. Wszystkim terapeutom taka wiedza też może okazać się przydatna!

Nauka trwa tylko 1 rok!

Absolwenci tego kierunku otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje w tym zawodzie.

Potencjalne miejsca pracy Opiekuna medycznego:

 • podmioty lecznicze (szpitale, przychodnie itp.)
 • ośrodki rehabilitacyjne
 • domy spokojnej starości
 • domy pomocy społecznej

Nabyte umiejętności, czyli co absolwent potrafi:

 • rozpoznawać i rozwiązywać problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku,
 • pomagać osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu potrzeb bio-psycho-społecznych,
 • asystować pielęgniarce i innemu personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych,
 • konserwować, dezynfekować przybory i narzędzia stosowane podczas wykonywania zabiegów.

Program nauczania:

 1. Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną
 2. Zdrowie publiczne
 3. Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
 4. Zarys psychologii, socjologia
 5. Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 6. Język migowy
 7. Język obcy zawodowy w ochronie zdrowia
 8. Zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne i opiekuńcze
 9. Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną

Zapraszamy do szkoły i do kontaktu :) 2020-01-09T13:08:58+01:00