Podaj dalej, niech inni tez zmienią swoje życie z Nami.

Jak wygląda nauka w Akademii Liderów?

Cały czas trwa rekrutacja na nowy semestr nauki w Akademii Liderów. Często dostajemy dużo powtarzających się pytań o to, jak wygląda u nas nauka, dlatego zebraliśmy te najczęstsze i odpowiadamy na nie poniżej!

Jaką szkołą jest Akademia Liderów?

Akademia jest samofinansującą się niepubliczną szkołą bez uprawnień szkoły publicznej.
Jest to szkoła terapeutyczna z elementami rozwoju osobowości.

Co to znaczy i dlaczego tak jest?

Przede wszystkim dlatego, że aby mieć uprawnienia szkoły publicznej należy realizować program, który narzuca ministerstwo edukacji wtedy bylibyśmy jedną z wielu szkół policealnych. Nas wyróżnia autorski program zatwierdzony oczywiście przez ministerstwo, ale napisany przez naszą dyrektor i założycielkę szkoły Panią Elżbietę Liszewską. Program ten jest ułożony w nieprzypadkowej kolejności, oparty przede wszystkim na wieloletnim doświadczeniu terapeutycznym oraz interpersonalnym. Pozwala nie tylko otrzymać teoretyczną wiedzę ale również praktyczne doświadczenie. Jeśli przychodzisz tu by nauczyć się pomagać innym to świetnie ale aby być naprawdę dobrym pomocnikiem najpierw dobrze jak sam/sama masz poukładane swoje rzeczy.

Jakie uprawnienia daje szkoła?

Po pierwszym roku nauki i zaliczeniu wszystkich przedmiotów szkoła daje uprawnienia do prowadzenia zajęć z zakresu rozwoju osobowości są to różnego rodzaju szkolenia, warsztaty, zajęcia.

Po drugim roku nauki szkoła daje uprawnienia do prowadzenia zajęć w zakresie terapii zespołowej.

Po trzecim roku nauki szkołą daje uprawnienia do prowadzenia zajęć w zakresie terapii indywidualnej.

Po drugim i trzecim roku można pisać pracę dyplomową i bronić dyplomu wtedy uzyskujesz tytuł zawodowy Instruktor terapii uzależnień i po pierwszym roku specjalizacja to uzależnienia psychiczne w terapiach grupowych a po trzecim uzależnienia psychiczne w terapiach indywidualnych.

Po ukończeniu trzeciego roku możesz zrobić w naszej placówce praktyki terapeutyczne. Aby przystąpić do praktyk należy mieć zaliczone wszystkie przedmioty terapeutyczne na ocenę bdb lub celującą.

Korzyści z ukończenia Akademii jest wiele. Jedną z nich jest możliwość zmiany zawodu i nabycia nowych umiejętności.

Kim są wykładowcy Akademii?

Akademia powstała 17 lat temu. Kilku wykładowców współpracuje z nami od początku, większość sama ukończyła naszą szkołę. Dokładne informacje dotyczące każdego z naszych nauczycieli możesz przeczytać na naszej stronie internetowej -są to zarówno psycholodzy, coachowie, prowadzący gabinety terapeutyczne, szkolenia.

Jak wyglądają zajęcia w Akademii?

Jesteśmy szkołą zaoczną, więc zajęcia odbywają się w weekendy. Soboty w godzinach 10-18, w niedziele 9-14. Z reguły jedne zajęcia to jeden blok tematyczny z tym samym wykładowcą. Zajęcia prowadzimy zarówno stacjonarnie jaki i w formie online. Wtedy słuchacze uczestniczą na skype w zajęciach i dodatkowo otrzymują po zajęciach nagranie audio. Każdy z wykładowców opracował też do swoich zajęć materiały, które po zajęciach są dostępne dla słuchaczy na naszym wewnętrznym panelu słuchacza, do którego każdy dostaje indywidualny dostęp. Oprócz materiałów można na nim śledzić swoje płatności, oceny, pobierać dokumenty, listę lektur itd.

Semestr zimowy trwa od połowy października do końca lutego. Semestr letni od połowy marca do końca czerwca. Na każdy semestr robimy nowy nabór.

Jeden semestr to osiem zjazdów weekendowych, średnio dwa w miesiącu.

Każdy semestr kończą egzaminy ustne bądź pisemne. Każdy przedmiot jest zaliczany testem, pracą pisemną bądź egzaminem.

Co to są dodatkowe warsztaty i dlaczego tylko dla naszych słuchaczy?

Po każdym semestrze organizujemy tematyczne warsztaty dla naszych słuchaczy „Uzdrawianie relacji z rodzicami”, „Tworzenie udanych relacji partnerskich”, „Wewnętrzne dziecko”, „Kobiecość” czy „Prosperująca świadomość”. Udział w warsztatach jest dobrowolny i są to zajęcia dodatkowo płatne.

Są to zajęcia warsztatowe, terapeutyczne. Wszystkie prowadzi pani dyrektor. Są one tylko dla naszych słuchaczy, gdyż praca na warsztatach opiera się już na szkolnej wiedzy. Osoby uczestniczące pracują głębiej i efektywniej.

Warsztaty ułożone są w odpowiedniej kolejności jeden wynika z drugiego jest to praca terapeutyczna.

Opłaty za szkołę.

Mamy dwie formy płatności semestralną i miesięczną. Semestralne płatne dwa razy w roku miesięczne po 12 rat przez pierwsze dwa lata trzeci rok rozłożony na 9 rat by równo z zakończeniem szkoły zakończyć płatności. Dokładne kwoty podane są na naszej stronie internetowej w zakładce szkoła – rekrutacja.

Formę płatności możesz zmienić w trakcie nauki. Pierwszy semestr zapłacisz w całości a drugi już na raty. Nie rozbijamy tylko płatności sześciomiesięcznych gdyż jest nieduża różnica w kwocie.

Na jaki czas podpisujemy umowę i dlaczego?

Umowę podpisujemy na trzy lata z możliwością rozwiązania po dwóch latach ponieważ program szkoły ułożony jest według przemyślanego schematu, pracy ze sobą, to te dwa lata jest tak naprawdę minimum, by przygotować się do pracy z innymi. Tworzymy małe grupy od 10 do 15 osób i chcemy dać możliwość skorzystania z tej podstawy każdemu. Chcemy zapewnić w miarę możliwości aby osoby, które chcą ukończyć szkołę miały tą możliwość. Zdecydowana większość osób finalnie zostaje z nami na trzy lata. Jeśli dzieją się jakieś sytuacje losowe to każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie z panią dyrektor.

Jak wygląda rekrutacja? Do kiedy trwa?

Na naszej stronie internetowej jest formularz rekrutacyjny, który należy wypełnić i przesłać, można też do nas zadzwonić. Każdy nasz potencjalny słuchacz jest zapraszany na rozmowę informacyjo -rekrutacyjną z panią dyrektor, ponieważ każdy jest traktowany personalnie i pani dyrektor każdego chce poznać indywidualnie. Teraz wszystkie rozmowy odbywają się na skype.

Ustalamy termin rozmowy, przed rozmową przesyłamy na maila test i ankietę na podstawie których odbywa się rozmowa. Te pierwsze dokumenty nie zobowiązują do podpisania umowy. Dopiero po rozmowie Pani Dyrektor decyduje czy osoba odnajdzie się w naszej szkole i Ty decydujesz czy zostajesz naszym słuchaczem.

Po decyzji dopełniamy formalności.