Podaj dalej, niech inni tez zmienią swoje życie z Nami.

Inteligencja czy intuicja – jak odkryć wewnętrzną mądrość?

W głębi każdego z nas funkcjonują trzy odrębne inteligencje. Słyszymy je jako odrębne głosy: serca, rozumu i intuicji. Inteligencja i intuicja są dwoma różnymi sposobami poznania skupiającymi się wokół „myślę” bądź „czuję”. Steve Jobs powiedział kiedyś, że intuicja ma większą moc niż inteligencja. Jak pokazują ostatnie wyniki badań społecznych, Pan Jobs – kolejny raz miał rację 😊
Nie doceniamy siły naszej intuicji. Tylko czy w takim wypadku jest ona ważniejsza od inteligencji, czy jest po prostu jej nową, lepszą formą?

Intuicja jest częścią inteligencji

Bycie inteligentnym to inaczej mówiąc bycie zdolnym do rozumowania i logicznego myślenia. Nasza inteligencja od lat mierzona jest testami IQ, które zdominowały jej postrzeganie. Wysoki współczynnik IQ często jest powodem to dumy. Wielu pracodawców od lat rekrutuje, posiłkując się testami na inteligencję.  Ale co, jeśli powiemy wam, że intuicja to coś więcej niż wymienione przez nas zmienne IQ?

Intuicja jest trudna do zmierzenia i obserwacji

Sama intuicja nie równa się inteligencji, ale instynkt połączony z działaniem z całą pewnością może być inteligentny. Kto z nas nigdy nie przeczuwał, jak coś się skończy czy jak powinniśmy postąpić? Czy w związku z tym kierowaliśmy się inteligencją, czy intuicją?

Wysokie IQ to nie wszystko

Howard Gardner w swojej książce pod tytułem „Frames of Mind: the Theory of Multiple Intelligences” zidentyfikował osiem różnych inteligencji, w tym inteligencję:

  • lingwistyczną,
  • logiczno-matematyczną
  • przestrzenną
  • muzyczną
  • kinestetyczną
  • naturalistyczną
  • interpersonalną
  • intrapersonalną

Naukowiec zauważył, że posiadanie wysokiego IQ nie gwarantuje sukcesu ani osiągnięcia szczęścia. Ważny czynnikiem determinującym nasz sukces i powodzenie jest inteligencja interpersonalna. Inteligencja interpersonalna,  to inaczej mówiąc umiejętnością rozpoznawania nastrojów czy pragnień innych ludzi, pozwalająca odczytywać emocje i uczucia.  Okazuje się ona kluczowym elementem do tego, aby odnieść sukces zarówno w biznesie jak i w życiu osobistym.

Od inteligencji emocjonalnej do inteligencji intuicyjnej

Znaczenie intuicji coraz częściej jest zagadnieniem, które przyciąga uwagą naukowców. Zdolności naszego mózgu od lat wywoływały w nas skrajne emocje. Obecnie wiemy, ze nawet osoby z wysokim współczynnikiem IQ, nie potrafią wykorzystywać realnego potencjału. Nie jesteśmy w stanie przetworzyć dużej ilość danych w bardzo szybkim czasie. Przez lata  trzymana w cieniu racjonalnej inteligencji, intuicja coraz chętnie wychodzi na światło dzienne. Wielu z nasz szuka testów rozwijających zdolności intuicyjne.  Pracodawcy i opinia społeczna wreszcie zaczyna dostrzegać, że słuchanie swojego instynktu może zaowocować sukcesem, nawet przy szybko zmieniającym się i otoczeniu. Dzięki instynktowi i intuicji jesteśmy w stanie zrozumieć ludzką naturę. Potrafimy dostrzec swoje mocne i słabe strony. Jesteśmy w stanie rozpoznawać i rozumieć emocje nie tylko swoje, ale przede wszystkim innych.